Chính sách Cam Ranh Bay

Chính sách “siêu độc lạ”
Giá 2,7 tỷ. Đầu tư 435 triệu ( 15%)

  • Nhận trước lợi nhuận 435 triệu ( 15%) + Đủ 30% Ký HDMB
  • Nhận căn hộ: 15%) – 28 tháng sau khi ký HDMB.
  • Ra sổ: 5%) – 6-12 tháng sau khi nhận căn hộ.
  • Vay ngân hàng 50% miễn lãi + gốc tới khi dự án đi vào vận hành.
  • Kể từ khi vận hành trong 8 năm trả hết ngân hàng, sau đó nhận 300-500triệu/năm, mỗi năm được 28 đêm nghỉ miễn phí trị giá 4 triệu, được quy đổi trong hệ thống The Pearl Hội An, Hạ Long, Cam Ranh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *